Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΠΣ > Εγχειρίδια Χρήσης  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Εγχειρίδια Χρήσης

SIS-TMS - Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών


Thesaurus Documentation

SIS-TMS Tutorial

SIS-TMS Update Application Programmatic Interface Reference ManualSIS - Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηρισμού


General Documentation

SIS - Graphical Analysis Interface User's Manual

SIS - Entry Form User's Manual

SIS - Data Entry Language User's Manual

SIS - Application Programmatic Interface, Reference Manual

SIS - QI: An Interactive Program to Use PQI functions*

SIS - Answerer: An Interactive Program to Use PQI functions*

*Note that the name of our Programmatic Interface has changed: instead of "PQI" (Programming Query Interface) read "API" (Application Programmatic Interface).