Καλωσόρισμα
από τον Διευθυντή του ΙΤΕ-ΙΠ

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών.

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του παραγόμενου έργου το ΙΤΕ-ΙΠ έχει προχωρήσει, από το Δεκέμβριο του 2008, στην πιστοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001