Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ Ευρωπαική Επιτροπή Κοινωνία της Πληροφορίας
Περιγραφή Έργου | Φορείς | Ενότητες Εργασίας | Είσοδος Μελών | Επικοινωνία | Ηome |
Στοιχεία Έργου
Ημερομηνια Έναρξης 13-06-2006
Διάρκεια 18 μήνες
Τίτλος Επικοινωνία χρήστη-ρομπότ βασισμένη σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας για χρήση σε ρομποτικά συστήματα ξενάγησης
Κωδικός ΞΕΝΙΟΣ
Χρηματοδότηση Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Επιχειρισιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"
ΜΕΤΡΟ 3.3
Πρόγραμμα "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ"
Θεματικός Τομέας "Τεχνολογίες επεξεργασίας φωνής και ήχου"
Προϋπολογισμός 589.900,00 €
Δημόσια δαπάνη 353.914,00 €
Aντικείμενο και Στόχοι
Στο έργο ΞΕΝΙΟΣ αναπτυχθηκε σύστημα επικοινωνίας χρήστη-ρομπότ, βασισμένο σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας. Το εν λόγω σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε ρομποτικές πλατφόρμες ξενάγησης και παροχής πληροφοριών σε φυσικούς και απομακρυσμένους (μέσω του Παγκόσμιου Ιστού) επισκέπτες εκθεσιακών χώρων και μουσείων.

Ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ρομποτική πλατφόρμα αντιλαμβάνεται το χώρο γύρω της και θα κινείται αυτόνομα μέσα σε αυτόν, το έργο στηρίχθηκε σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε από φορείς του έργου (ΙΤΕ και ΙΜΕ) στη διάρκεια του προγράμματος TOURBOT και η οποία επιτρέπει σε ρομποτικές πλατφόρμες να ενεργούν ως ξεναγοί σε μουσεία και εκθέσεις. Τα ρομπότ-ξεναγοί κινούνται αυτόνομα στους χώρους εγκατάστασης και παρουσιάζουν τα εκθέματα τόσο σε επιτόπιους επισκέπτες όσο και σε επισκέπτες μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, οι οποίοι βλέπουν τα εκθέματα μέσα από τα μάτια του ρομπότ (με κατάλληλα προσαρμοσμένες κάμερες). Σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη πλοήγηση των ρομπότ, στη διάρκεια του έργου ΞΕΝΙΟΣ οι υπάρχοντες αλγόριθμοι θα βελτιωθούν με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη άνθρωποι και εκθέματα με φυσικό τρόπο. Για παράδειγμα, θέλουμε το ρομπότ να κοιτά ένα έκθεμα όταν το παρουσιάζει (ή όταν κινείται προς αυτό για να το παρουσιάσει) αλλά ταυτόχρονα να έχει και την προσοχή του προς τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά (όπως ένας πραγματικός ξεναγός).

Ως προς την παραγωγή φυσικής γλώσσας, το έργο ΞΕΝΙΟΣ βασίστηκε σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τρεις φορείς του έργου (ΟΠΑ, ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", ΙΜΕ), εν μέρει κατά τη διάρκεια του έργου IST M-PIRO, η οποία επιτρέπει τη δυναμική παραγωγή περιγραφών αντικειμένων σε διαφορετικές φυσικές γλώσσες από πληροφορίες οντολογιών και βάσεων δεδομένων. Η τεχνολογία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί ως τώρα μόνο σε ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού), όπου δεν υπήρχε η έννοια του φυσικού χώρου. Στη διάρκεια του παρόντος έργου επεκτάθηκε, ώστε να λαμβάνει υπόψη της τη θέση του ρομπότ, του επισκέπτη και των εκθεμάτων στον τρισδιάστατο χώρο (π.χ. "Σε αντίθεση με τα αγαλματίδια που βρίσκονται στα δεξιά σας, το άγαλμα που έχουμε μπροστά μας ανήκει στην αρχαϊκή περίοδο"). Επίσης, η τεχνολογία του M-PIRO βελτιώθηκε, ώστε να χρησιμοποιεί οντολογίες σύμφωνες με τα πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού, κάτι που επέτρεψε την επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών οντολογιών και διευκόλύνε τη μελλοντική εφαρμογή της τεχνολογίας παραγωγής φυσικής γλώσσας που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου και σε εφαρμογές του Σημασιολογικού Ιστού (π.χ. παραγωγή ιστοσελίδων από RDF/OWL).

Για την επεξεργασία οπτικής πληροφορίας, το έργο βασίστηκε σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο ITE κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (TOURBOT, ACTIPRET, LIFEPLUS) και η οποία επιτρέπει την αναγνώριση ανθρώπινων προσώπων και χειρονομιών σε δυναμικά μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως αυτά των μουσείων και εκθεσιακών χώρων. Με βάση αυτή την τεχνολογία, αναπτύχθηκαν/βελτιωθηκαν/προσαρμόστηκαν τεχνικές και αλγόριθμοι που επιτρέπουν στο ρομποτικό ξεναγό να αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του, τις κινήσεις τους στο χώρο, καθώς και ένα σύνολο από χειρονομίες που αυτοί κάνουν αλληλεπιδρώντας με τον ρομποτικό ξεναγό (π.χ. ο επισκέπτης δείχνει κάποιο αντικείμενο και ζητά πληροφορίες ή ζητά από το ρομπότ να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση). Ταυτόχρονα με την οπτική πληροφορία, το ρομπότ-ξεναγός δέχεται είσοδο μέσω αναγνώρισης φωνής και/η εισαγωγή δεδομένων από οθόνη αφής. Έμφαση δοθηκε στη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων διαλόγου με τη μορφή γράφων καταστάσεων, ώστε σε κάθε κατάσταση το σύστημα περιμένει να ακούσει απαντήσεις από ένα συγκεκριμένο, μικρό (και εύκολα αναγνωρίσιμο) σύνολο λέξεων ή πατημάτων στην οθόνη αφής.

Στα πλαίσια του έργου, αναπτυχθηκε πλήρως ένα πρωτότυπο σύστημα που ενσωματώνει την τεχνολογία του ΞΕΝΙΟΣ. Το σύστημα δοκιμάστηκε για μεγάλη χρονική περίοδο σε εκθεσιακούς χώρους του ΙΜΕ όπου αλληλεπίδρασε αυτόνομα και δυναμικά με τους επισκέπτες των χώρων αυτών.

προηγούμενη σελίδα