Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ Ευρωπαική Επιτροπή Κοινωνία της Πληροφορίας
Περιγραφή Έργου | Φορείς | Ενότητες Εργασίας | Είσοδος Μελών | Επικοινωνία | Ηome |
Φορείς
Ανάδοχος
ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής
IME Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (IME)
ΟΠΑ ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής (ΟΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής)
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ")
Ερευνητές Ερευνητές ΑΕΕΕ


προηγούμενη σελίδα