Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ Ευρωπαική Επιτροπή Κοινωνία της Πληροφορίας
Περιγραφή Έργου | Φορείς | Ενότητες Εργασίας | Είσοδος Μελών | Επικοινωνία | Ηome |
ΞΕΝΙΟΣ
Το έργο ΞΕΝΙΟΣ ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2006 και τελείωσε στις 7 Μαρτίου 2008, ως ένα έργο ενταγμένο στο μέτρο 3.3 του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της πληροφορίας» του Γ’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης, και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας».

Στο έργο ΞΕΝΙΟΣ αναπτύχθηκε ένα σύστημα επικοινωνίας χρήστη-ρομπότ, βασισμένο σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας. Το εν λόγω σύστημα προορίζεται για χρήση σε ρομποτική πλατφόρμα ξενάγησης και παροχής πληροφοριών σε επισκέπτες εκθεσιακών χώρων και μουσείων.

Η ρομποτική πλατφόρμα του έργου ΞΕΝΙΟΣ αντιλαμβάνεται το χώρο γύρω της και κινείται αυτόνομα μέσα σε αυτόν, παρουσιάζοντας τα εκθέματα με φυσικό τρόπο, όπως και ένας πραγματικός ξεναγός. Οι περιγραφές των αντικειμένων γίνονται δυναμικά χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παραγωγής φυσικής γλώσσας, Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται πληροφορίες οντολογιών και βάσεων δεδομένων καθώς και χωρικές πληροφορίες όπως η θέση του ρομπότ, του επισκέπτη και των εκθεμάτων στον τρισδιάστατο χώρο.

Για την επεξεργασία οπτικής πληροφορίας, το έργο βασίζεται σε τεχνολογία που επιτρέπει την αναγνώριση ανθρώπινων προσώπων και χειρονομιών σε δυναμικά μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως αυτά των μουσείων και εκθεσιακών χώρων. Με βάση αυτή την τεχνολογία, ο ρομποτικός ξεναγός αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του, τις κινήσεις τους στο χώρο, καθώς και ένα σύνολο από χειρονομίες που αυτοί κάνουν αλληλεπιδρώντας με τον ρομποτικό ξεναγό. Ταυτόχρονα με την οπτική πληροφορία, το ρομπότ-ξεναγός δέχεται είσοδο μέσω αναγνώρισης φωνής και εισαγωγή δεδομένων από οθόνη αφής. Έμφαση δόθηκε στη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων διαλόγου με τη μορφή γράφων καταστάσεων, ώστε σε κάθε κατάσταση το σύστημα να περιμένει να ακούσει απαντήσεις από ένα συγκεκριμένο, μικρό (και εύκολα αναγνωρίσιμο) σύνολο εντολών.

προηγούμενη σελίδα