Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

 

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ ασχολείται ενεργά και έχει ενδιαφέροντα στις περιοχές των δικτύων υψηλής απόδοσης, των ασύρματων δικτύων και κινητών επικοινωνιών. Ειδικότερα, οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν τον έλεγχο πόρων και τη διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων που παρέχουν εγγυήσεις σε ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service QoS), μέτρηση και ανάλυση κίνησης, επεξεργασία, σύνθεση και συμπίεση φωνής, εκτίμηση θέσης κινητού, και ασύρματες έξυπνες κάρτες Το εργαστήριο διατηρεί πειραματικά δίκτυα, ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας, για αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, και τη διεξαγωγή πειραμάτων μέτρησης και ανάλυσης πραγματικής κίνησης δικτύου.

Το εργαστήριο διατηρεί στενές συνεργασίες με εταιρίες στον εθνικό και διεθνή χώρο, περιλαμβανομένων κατασκευαστών και παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και με άλλες ερευνητικές ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα. Η χρηματοδότηση του εργαστηρίου προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των προγραμμάτων (CASHMAN, MISA , REFORM, MONTAGE, ITHACI) και IST(M3I,SCAMPI), από εθνικά προγράμματα (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΓΓΕΤ), και από βιομηχανικά έργα.

 

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

Επικεφαλής Εργαστηρίου: Καθ. Απόστολος Τραγανίτης
Τηλ.: +30 2810 391653

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα