Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη > Υλικό > Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης > Online Βάσεις Δεδομένων  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Online Βάσεις Δεδομένων


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Α - Ω |

 

Βάση Δεδομένων Περιγραφή
ACM Digital Library

Ψηφιακή συλλογή του οργανισμού Association for Computing Machinery (ACM). Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών και των πρακτικών συνεδρίων που εκδίδει ο οργανισμός.

Base

Η Βάση δεδομένων δημιουργήθηκε στην Bielefeld University Library. Παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε επιστημονικές πηγές διαθέσιμες μέσω 130 ανομοιογενών πηγών πληροφορήσης, ανά τον κόσμο.

Cambridge Scientific Abstracts (CSA)

Παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Internet Database Service του οργανισμού Cambridge Scientific Abstract (CSA). Περιλαμβάνει 32 διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων, 4 διαδικτυακές πύλες, κλπ.

Directroy of Open Access Journals - DOAJ

Η υπηρεσία αυτή δίνει δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 1529 επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης. Η ποιότητα περιεχομένου εξασφαλίζεται με τι χρήση συστήματος ποιοτικού ελέγχου.

Europeana

Είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στην οποία συμμετέχουν βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές οπτικοακουστικού υλικού από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Η δικτυακή πύλη είναι μεταφρασμένη σε όλες αυτές τις γλώσσες, περιλαμβανομένης της ελληνικής. Μέχρι σήμερα οι συλλογές της Europeana περιλαμβάνουν περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα (βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες, βίντεο, εφημερίδες, κ.ά.).

Elsevier e-books

Παρέχει πρόσβαση σε:

Emerald Library

Παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου MCB University Press.

The European Library (Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη)

Είναι η διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και απλά βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.

IDEAL

Παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου Academic Press.

IEEE JOURNALS & MAGAZINES

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών που εκδίδει ο οργανισμός Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (ΙΕΕΕ), μέσω της υπηρεσίας ΙΕΕΕ Explore.

IEEE PROCEEDINGS

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσοτέρων των 450 πρακτικών συνεδρίων του οργανισμού Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (ΙΕΕΕ), μέσω της υπηρεσίας ΙΕΕΕ Explore.

ISO Catalogue

Παρέχει πρόσβαση στον κατάλογο των διεθνών πρoτύπων και άλλων εκδόσεων του Interantional Organization for Standardization.

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

Είναι η online υπηρεσία πληροφόρησης Journal Citation Reports (JCR) [Impact Factor] που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ISI Web of Knowledge του διαθέτη Thomson Scientific. Oi Journal Citation Reports αποτελούν μια μοναδική πηγή πληροφόρησης, η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκριση περιοδικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από βιβλιογραφικές αναφορές (citations data). Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 7.500 και πλέον περιοδικά, που εκδίδονται από περισσότερους από 3.300 εκδότες σε πάνω από 60 χώρες.

NISO Standards

Βάση δεδομένων του οργανισμού National Information Standards Organization (NISO). Παρέχει πλήρη πρόσβαση στα American National Standards.

ScienceResearch.com

Πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία που επιτρέπει την πρόσβαση σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά και δημόσιες επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Καλύπτει θεματικά, μεταξύ άλλων, και τον τομέα της επιστήμης υπολογιστών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης υλικού και σε άλλες σχετικές πηγές.

ScienceDirect

Παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου Elsevier.

SpringerLink

Παρέχει πρόσβαση στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου Springer και Kluwer.

SpringerLink Book Series

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 14 σειρών βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer, μέσω της υπηρεσίας SpringerLink.

Springer e-Books

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 2.500 περίπου ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer.

Springer Full eBook Package (Copyright Year 2005,2006,2007)

Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 8.500 περίπου τίτλων ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.του εκδοτικού οίκου Springer.

UnCover

Προσφέρει πίνακες περιεχομένων περιοδικών, υπηρεσία αποστολής άρθρων, αποστολή περιεχομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.

Universal Digital Library

Πολυεπιστημονική βάση δεδεμένων η οποία δίνει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 1.500.000 βιβλίων τα οποία είτε δεν υπόκειτναι σε περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είτε οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν δώσει την άδειά τους για ηλεκτρονική διάθεση.

USENIX Conference Proceedings

Βάση δεδομένων του οργανισμού USENIX. Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων της USENIX, από το 1993 έως σήμερα. Επίσης, τα USENIX Conference Proceedings της τρέχουσας χρονιάς διατίθενται και σε downloadable format.

Web of Science

Παρέχει πρόσβαση και αναζήτηση στις βασικές συλλογές των βάσεων δεδομένων του οργανισμού ISI:

1) Science Citation Index Expanded 1970- σήμερα
2) Social Science Citation Index 1970- σήμερα
3) Arts & Humanities Citations Index 1975- σήμερα

Οι βάσεις αυτές περιλαμβάνουν το citation index, δηλαδή τα "cited references" των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνουν οι βάσεις σε όλους τους τομείς της επιστήμης & της τεχνολογίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

WorldAlmanac

Βάση δεδομένων της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC. Προσφέρει βιβλιογραφίες, λήμματα από εγκυκλοπαίδειες, γεγονότα, στατιστικές, κ.λ.π. που περιέχονται στα: The World Almanac and Book of Facts, The World Almanac of the U.S.A., The World Almanac of U.S. Politics, The World Almanac for Kids, The World Almanac Knowledge Source.

Βιβλιοπωλείο της ΕΕ

Πρόκειται για την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ. Διαθέτει περισσότερες από 110.000 εκδόσεις που κυκλοφόρησαν από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για λογαριασμό των θεσμικών και επικουρικών οργάνων και των άλλων οργανισμών της ΕΕ από το 1952 και μετά.

Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων

Παρέχει πρόσβαση στις ελληνικές βάσεις δεδομένων που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 3.075.562 βιβλιογραφικές εγγραφές από 55 βιβλιοθήκες.

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές εγγραφές από 38 Βιβλιοθήκες της Κύπρου, όλων των κατηγοριών (Εθνική, Ακαδημαϊκές, δημοτικές, σχολικές, κρατικές, νοσοκομειακές κλπ).

Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Περιλαμβάνει στοιχεία για 28.972 τίτλους περιοδικών και τις συλλογές των 249 ελληνικών βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτόν. Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και συνεχούς συνεργασίας του Ε.Κ.Τ. με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.