Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη > Υλικό > Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης

   Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης

   Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά

   Πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ (ΗEAL-Link)

   Πρόσβαση σε Online Βάσεις Δεδομένων