Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

H Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1988 και βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο του ΙΤΕ (Κτίριο Α).

Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του οργανισμού IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).

Ο ιστοχώρος της Βιβλιοθήκης παρέχει πληροφορίες για τις συλλογές, τις υπηρεσίες και το προσωπικό της, καθώς επίσης και συνδέσεις στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, σε ηλεκτρονικά περιοδικά και σε άλλες πηγές πληροφόρησης σχετικές με την έρευνα που πραγματοποιείται ΙΠ-ΙΤΕ.

photo of the library