Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη > Επικοινωνία  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Υπόγειο Α του Κεντρικού Κτιρίου του ΙΤΕ (Κτίριο Α)

Τηλέφωνα: +30-2810-391760, 391764
Τηλεομοιοτυπία: +30-2810-391808
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: library@ics.forth.gr