Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

MESMUSES

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: MESMUSES : μια γνωσιολογική μεταφορά για επιστημονικά μουσεία

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: INRIA Institut National de Recherche en Infirmatique et en Automatisme, Alain Michard

Εταίροι: INRIA Institut National de Recherche en Infirmatique et en Automatisme, FINSIEL S.P.A., IMSS Instituto e Museo di Storia della Scienza, EUROCLID SARL, CSI Cite des Sciences et de l Industrie, FORTH Foundation for Research & Technology, EDW International SRL, ENST Ecole Nationale Superieure des telecommunications de Bretagne, DET-UNIFI Universita degli Studi di Firenze

Διάρκεια: 01/02/2001 - 31/07/2003

Ημ/νία Λήξης: 19/7/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2381132

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 304998

Στόχος έργου: MESMUSES: Metaphor for Science Museums: (IST-2000-26074) Το έργο MESMUSES αποσκοπεί στον σχεδιασμό και στον πειραματισμό κατάλληλων "μεταφορών" που επιτρέπουν την οργάνωση, δόμηση και παρουσίαση επιστημονικής και τεχνικής γνώσης που διατίθεται στο κοινό απο τεχνολογικά μουσεία. Πιό συγκεκριμένα χάρτες γνώσης απο διαφορετικά πεδία επιστημονικών περιοχών θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία Μουσειακών Πυλών Διαδικτύου εντάσεως γνώσης. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΙΤΕ είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Σημασιολογικων Πυλών Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας μοντέρνα πρότυπα μετα-δεδομένων για τον Παγκόσμιο Ιστό όπως το RDF. Με δεδομένο τον αυξημένο φόρτο εργασίας αυτών των Πυλών (απο μεριάς των χρηστών), η ερευνητική μας εργασία εστιάζει κυρίως στην βελτιστοποίηση της γλώσσας επερώτησης μεταδεδομένων και σχημάτων RDF που σχεδιάσαμε στα πλαίσια του έργου Η γλώσα αυτή χρησιμοποιείται σαν η κύρια διεπαφή χρήσης με την βάση μετα-δεδομένων RDF ώστε να υλοποιηθούν τα σενάρια πλοήγησης/επερώτησης των περιεχομένων της Πύλης για διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών μουσείων."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα