Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ψηφιοποίηση Συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ψηφιοποίηση των Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΚτΠ

Συντονιστής/Ανάδοχος: PRC Group & ΙΤΕ - ΙΠ, Χρυσούλα Μπεκιάρη

Διάρκεια: 08/12/2007 - 08/12/2008

Ημ/νία Λήξης: 8/12/2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.570.592

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 308.471

Στόχος έργου: Σκοπός του έργου ήταν η ψηφιοποίηση τμήματος των συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Το ΙΠ-ΙΤΕ ασχολήθηκε μεταξύ των άλλων απασχολήθηκε α) με τη μεταφορά και προσαρμογή υφιστάμενων δεδομένων που έχουν βασισθεί σε FileMaker στους υπό ανάπτυξη Τοπικούς Σταθμούς του Εθνικού Αρχείου Μνημείων β) Σχεδιασμό και υλοποίηση του εργαλείου εισαγωγής / εξαγωγής δεδομένων σε XML τα οποία είναι σημασιολογικά δομημένα. Η σημασιολογική δόμηση βασίσθηκε σε εξειδίκευση του ISO 21127 , γ) συμμετοχή στον έλεγχο επάρκειας τεκμηρίωσης και της προσαρμογής των υφιστάμενων δεδομένων βάσει των προδιαγραφών του έργου.
Επίσης το ΙΠ-ΙΤΕ είχε τη συνολική ευθύνη του έργου

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα