Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Search:
(98)
PARTHENOS
01/05/2015 - 30/04/2019
Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies
Το ΠΑΡΘΕΝΟΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνοχής της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των γλωσσικών σπουδών, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στην Πολιτιστική Κληρονομιά, στην Ιστορία, στην Αρχαιολογία και σε συναφείς τομείς, μέσω ενός θεματικού συμπλέγματος Ευρωπαϊκών Ερευνητ [περισσότερα]
HOBBIT
01/12/2015 - 30/11/2018
Holistic Benchmarking of Big Linked Data, αναπτύσσει μια ολιστική ανοικτή πλατφόρμα και βιομηχανικού επιπέδου προγράμματα συγκριτικής αξιολόγησης συστημάτων διαχείρισης Μεγάλων Διασυνδεδεμένων Δεδομένων
Τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) είναι ένας από τους δομικούς λίθους των τεχνολογιών του μέλλοντος. Ωστόσο, το κόστος και η προσπάθεια που απαιτείται για την εισαγωγή της τεχνολογίας Μεγάλων Δεδομένων σε μια αλυσίδα παραγωγής (value chain) δεν είναι αμελητέα. Η έξυπνη διαχείριση της δη [περισσότερα]
VRE4EIC
1/10/2015 - 30/9/2018
A Europe-wide Interoperable Virtual Research Environment to Empower Multidisciplinary Research Communities and Accelerate Innovation and Collaboration
Το έργο VRE4EIC θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό διαλειτουργικό Εικονικό Ερευνητικό Εργαστήριο (ΕΕΕ), με σκοπό την ενδυνάμωση διεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων και την επιτάχυνση της καινοτομίας και της συνεργατικότητας. Θα συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης [περισσότερα]
BlueBRIDGE
01/09/2015 - 28/02/2018
Building Research environments for fostering Innovation, Decision making, Governance and Education to support Blue growth
Το BlueBridge είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της υποδομής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του iMarine όσον αφορά την διαχείριση δεδομένων και εργαλείων που αφορούν είδη θαλάσσιας βιοποικιλότη [περισσότερα]
CloudSocket
01/01/2015 - 31/12/2017
Business and IT-Cloud Alignment using a Smart Socket (CloudSocket)
Η εναρμόνιση μεταξύ των επιχειρήσεων και του τομέα της πληροφορικής είναι σημαντική πρόκληση, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δραματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο στηριζόμαστε, εξαρτιόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών πο [περισσότερα]
ITN-DCH
1/10/2013 - 30/09/2017
Initial Training Networks for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future
Το έργο στοχεύει στην μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση και τεκμηρίωση ενός καινοτόμου διεπιστημονικού και διατομεακού εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη τον κύκλο εργασίας μιας αποδοτικής διατήρησης, καταγραφής, παρουσίασης και προστασίας της ψηφιακής πολιτ [περισσότερα]
ARIADNE
01/02/2013 - 31/01/2017
ARIADNE - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
Το έργο ARIADNE σκοπεύει να φέρει κοντά και να ολοκληρώσει τις υπάρχουσες αρχαιολογικές ερευνητικές υποδομές έτσι ώστε οι ερευνητές να μπορούν να χρησιμοποιούν κατανεμημένα σύνολα δεδομένων με χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής ερευνητικ [περισσότερα]
DIACHRON
01/04/2013 - 31/03/2016
DIACHRON – Managing the Evolution and Preservation of the Data Web
Ο Παγκόσμιος ιστός δεν προκάλεσε μόνο επανάσταση την επικοινωνία, αλλά άλλαξε τον τρόπο που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι, τα ανοιχτά δεδομένα (open data) τα οποία είναι διαθέσιμα στον καθένα αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό και άλλαξαν εντελώς τον [περισσότερα]
GNM-DMS-Version 2.0
01/04/2010 - 31/03/2016
Documentation Management System (GNM-DMS-Version 2.0)
GNM-DMS-Version 2.0 Project focuses on the creation of a new version of the Documents Management System (DMS) of the Germanisches Nationalmuseum. Scope of the project covers migration paths which should be taken in order to bring DMS 1.0 software under a new technical platform with the following characteristics: a) Significant reduction of current DMS administration and maintenance costs b) Usage of more ergonomic tools in order to enhance, augment and simplify the current DMS c) Support of work [περισσότερα]
Φρούριο ΚΟΥΛΕ
19/11/2015-31/12/2015
δημιουργία και εγκατάσταση λογισμικού διαδραστικών προγραμμάτων για το φρούριο Κούλε
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία & εγκατάσταση λογισμικού διαδραστικών προγραμμάτων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΚΟΥΛΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Συγκεκριμένα απαιτείται η δημιουργία & εγκατάσταση λογισμικού σε δύο σταθμούς πληροφόρησης-infokiosks, που α [περισσότερα]
RealEstate2.0
24/05/2013 - 31/10/2015
RealEstate2.0 - Καινοτόμες υπηρεσίες Real-Estate: αξιοποιώντας το Web 2.0
To έργο RealEstate2.0 έργο στοχεύει να ανοίξει την ελληνική αγορά ακινήτων στο κόσμο παρέχοντας μια γενικευμένη υποδομή για τη συλλογή, την εξαγωγή, τη συγκέντρωση και τη διόρθωση πληροφορίας που σχετίζεται με τα ακίνητα από πληθώρα πηγών (διοικητικές, τουριστικές, κοινωνικά δίκ [περισσότερα]
HELBIONET
29/11/2012 - 30/09/2015
HELBIONET-Hellenic Network for Biodiversity Research: Construction and Implementation phase for the LifeWatch Centre
Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι να αναπτυχθεί και να εκπληρωθεί το όραμα για το ελληνικό κέντρο LifeWatch και να καθιερωθεί ως το κέντρο Αριστείας της βιοποικιλότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι: Να συντονιστεί όλο το ελλ [περισσότερα]
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
01/07/2013 - 30/09/2015
ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων
Το έργο αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΙΤΕ και είναι μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική δράση μεταξύ έξι ερευνητικών ιδρυμάτων, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος [περισσότερα]
DARIAH-ΚΡΗΤΗ
10/04/2013 - 30/09/2015
DARIAH-Κρήτη- Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ
Το έργο ακολουθεί τη μελέτη σκοπιμότητας του ΔΥΑΣ, υλοποιεί την ανάπτυξη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος της ΓΓΕΤ για τη Δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στους τομείς του Ευρωπαϊκού Οδι [περισσότερα]
IdeaGarden
01/10/2012 - 30/09/2015
IdeaGarden - An Interactive Learning Environment Fostering Creativity
Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι μέσα πρόβλεψης της επιτυχίας σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Ωστόσο η αοριστία και η μη-προβλεψιμότητα στη ροή της δημιουργικής εργασίας παραμένει εμπόδιο για την αποτελεσματική υποστήριξη της Τεχνολογία Πληροφοριών κα [περισσότερα]
LDBC
01/10/2012 - 31/03/2015
LDBC - Linked Data Benchmark Council
Τα πρότυπα και η συγκριτική αξιολόγηση είναι δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας πληροφοριών. Εν τούτοις δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο πακέτο από πλαίσια αξιολόγησης και πρακτικών συγκριτικής αξιολόγησης που να αφορούν RDF δεδομένα κα [περισσότερα]
McRHE
07/03/2013 - 07/03/2015
McRHE - Multi-context Reasoning in Heterogeneous Environments
The research objective of this work is the theoretical founding of formalisms of knowledge representation, belief revision and defeasible reasoning, with focus in contextual reasoning. These formalisms will be developed in order to be used in complex, dynamic and evolving application scenarios, such as the scenarios appearing in the Semantic Web and Ambient Intelligence applications. Our formalisms will be evaluated both theoretically, via determining their theoretical properties, and practicall [περισσότερα]
SCIDIP-ES
01/09/2011 - 31/12/2014
SCIDIP-ES - SCIence Data Infrastructure for Preservation – Earth Science
Ο κυριότερος στόχος του SCIDIP-ES ήταν η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ψηφιακή διατήρηση επιστημονικών δεδομένων βασισμένο στο πρόγραμμα ESA Earth Observation Long Term Data Preservation (LTDP), και η υλοποίηση της υποδομής για την ψηφιακή διατήρηση δεδομένων που αφορούν επιστημονικά δεδο [περισσότερα]
APARSEN
01/01/2011 - 31/12/2014
APARSEN - Alliance Permanent Access to the Records of Science in Europe Network
Η ψηφιακή διατήρηση των πληροφοριών έχει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά οφέλη καθώς στοχεύει στην διατήρηση της γνώσης και της επαναχρησιμοποίησης της στο μέλλον. Ένα μεγάλο πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι οι εργασίες που αφορούν την ψηφιακή διατήρηση είν [περισσότερα]
Μουσείο Αγίας Αικατερίνης
23/06/2014 - 23/12/2014
Επανέκθεση κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου
Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία & εγκατάσταση λογισμικού διαδραστικών προγραμμάτων για το έργο «Επανέκθεση Κειμηλίων Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου», για την εκτέλεση των εργασιών «Ηλεκτρ [περισσότερα]
eHealthMonitor
01/12/2011 - 30/11/2014
eHealthMonitor - Intelligent Knowledge Platform for Personal Health Monitoring Services
Το έργο eHealthMonitor παρέχει μια πλατφόρμα που δημιουργεί ένα προσωπικό χώρο γνώσης ηλεκτρονικής υγείας σαν μια σύνθεση από πηγές γνώσεων που σχετίζονται με την παροχή εξατομικευμένων προσωπικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση service-oriented α [περισσότερα]
iMarine
01/11/2011 - 30/09/2014
iMarine - Data e-Infrastructure Initiative for Fisheries Management and Conservation of Marine Living Resources
Ο κυριότερος στόχος του iMarine ήταν ανάπτυξη και λειτουργία μιας υποδομής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την διαχείριση δεδομένων και εργαλείων που αφορούν τα είδη θαλάσσιας βιοποικιλότητας και αλιείας. Τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο οικοσύστημα είχε επηρεαστεί έντονα από δ [περισσότερα]
PlanetData
01/10/2010 - 30/09/2014
PlanetData
"Το Δίκτυο αριστείας PlanetData στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα υποστηρίξει οργανισμούς στην ασφαλή δημοσίευση των δεδομένων τους στο Διαδίκτυο. Ο βασικός σκοπός του PlanetData είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ευρωπαίων ερευνητών, το οποίο θα παρέχει στους εμπλεκόμ [περισσότερα]
CulturalGeosemantics
01/09/2012 - 31/08/2014
Geosemantics for Cultural Heritage Documentation – Domain specific ontological modelling and implementation of a Cultural Geosemantic Information System based on ISO specifications
Στόχος του έρχου είναι η ολοκλήρωση σημασιολογικών εφαρμογών πολιτιστικής κληρονομιάς χρησιμοποιώντας γεωγραφική πληροφορία. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις είναι πλέον δυνατόν να δημιουργηθεί η εννοιολογική βάση για να υλοποιηθεί και να συνυπάρξει η γεωγραφική με τη [περισσότερα]
3DΣΥΣΤΕΚ
18/04/2011 - 17/08/2014
3DΣΥΣΤΕΚ - Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα συνδυάζει: • Τις διαδικασίες τρισδιάστατης αποτύπωσης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σάρωσης laser. • Την τρισδιάστατη μοντελο [περισσότερα]
InGeoCloudS
01/02/2012 - 31/07/2014
InGeoCloudS - Inspired GEOdata CLOUD Services
Το έργο των INGEOCLOUDS υπηρεσιών (INspired GEOdata CLOUD Services) αποσκοπεί στο να καταδείξει τη σκοπιμότητα της χρησιμοποίησης μιας cloud - based υποδομής συνδυασμένης με τις απαραίτητες υπηρεσίες για να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες του δημόσιου τομέα, και ειδικότερα [περισσότερα]
Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου
17/02/2012 - 16/02/2013
Exploring the Byzantine world and Culture
Το ολοκληρωμένο σύστημα περιελάμβανε τον σχεδιασμό και υλοποίηση δύο συστημάτων. Το σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών «Εξερευνώντας τον Κόσμο του Βυζαντίου», και το σύστημα «Διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας». Το σύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών είναι ένα σύστημα τύπου porta [περισσότερα]
3D-COFORM
01/12/2008 - 30/11/2012
3D-COFORM - Tools and Expertise for 3D Collection Formation
Το έργο 3D-COFORM θα αναπτύξει προηγμένες τεχνολογίας για τρισδιάστατη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση, μια καθημερινή και αναγκαία πρακτική στον τομέα της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το έργο μελετά και αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της 3D-απόκτησης και επεξεργασίας [περισσότερα]
GNM Image Documentation and Administration System
21/11/2005 - 31/12/2011
GNM Image Documentation and Administration System
To σύστημα τεκμηρίωσης και διαχείρισης φωτογραφικού υλικού θα αποτελείται από ένα σύστημα αποθήκευσης (repository) για όλες τις ψηφιακές φωτογραφίες του Γερμανικού Μουσείου της Νυρεμβέργης. Θα παρέχει κατάλληλους μηχανισμούς για την διαχείρισης της τεκμηρίωσης του φωτογραφι [περισσότερα]
plugIT
01/03/2009 - 31/08/2011
plugIT - Business and IT Alignment using a Model-Based Plug-in Framework
Today we’re witnessing the necessity to align Business and Information Technology (IT) and a respective change in the role that IT plays for businesses. Specifically, IT is massively changing its role from an enabler - businesses request IT support – to an industrial sector in its own right. This sector provides IT infrastructure and services to any business in a way similar to the way electricity is provided via sockets to any device that can be plugged in. Based on the assumption that busin [περισσότερα]
KP-Lab
01/02/2006 - 31/01/2011
Developing Knowledge-Practices Laboratory
Το KP - Lab στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος μάθησης με τη χρήση καινοτομικών πρακτικών διαμοίρασης, δημιουργίας και εργασίας με τη γνώση στην εκπαίδευση αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους. Το KP - Lab στοχεύει στην ανάπτυξη θεωριών, εργαλείων και πρακτικών μοντέλων πο [περισσότερα]
EO User Service Next Generation - Phase 2 demo
01/07/2009 - 31/05/2010
EO User Service Next Generation - Phase 2 demonstration
ESA Earth Observation Multi-Mission User Services provide ESA customers with services to access to ESA and ESA-hosted Third party Mission Data. These are currently provided by Web information pages, Helpdesk, Catalogue, On-demand Ordering. The objective of this Phase is to develop a pre-operational demonstrator of the revised User Service Data Access service portfolio, that demonstrates some of the functionalities that were specified and approved in the Phase A of this project (as described in [περισσότερα]
Patakis Lexicon
18/03/2005 - 17/12/2009
Patakis Lexicon, a dictionary publishing system
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προηγμένου συστήματος πληροφορικής για την διαχείριση και επεξεργασία λημμάτων πολυγλωσσικών λεξικών σε δυναμικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό πληροφοριακών εργαλείων και υ [περισσότερα]
CASPAR
01/04/2006 - 30/09/2009
CASPAR - Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval
Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή των οποίων η διατήρηση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα (και αρκετά εύθραυστα) υπολογιστικά περιβάλλοντα αποτελεί πρόκληση. Σκοπός του έργου αυτού είναι η αντ [περισσότερα]
RIP-C
01/11/2006 - 15/12/2008
RIP-C - Regional Innovation Pole of Crete - Α3: Advanced Broadband Services and E-Business
The project aims at developing and evaluating advanced value-added services over broadband networks and to create a center for E-Business and Business Transformation that will advocate and promote the use of new ICT technologies for business transformation and adoption of new business models. Additionally, a new pole for training and continuous education will be established with the goal of enhancing the capacities of businesses in the Region of Crete in exploiting new ICT technologies and broad [περισσότερα]
Ψηφιοποίηση Συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού
08/12/2007 - 08/12/2008
Ψηφιοποίηση των Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
Σκοπός του έργου ήταν η ψηφιοποίηση τμήματος των συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ΙΠ-ΙΤΕ ασχολήθηκε μεταξύ των άλλων απασχολήθηκε α) με τη μεταφορά και προσαρμογή υφιστάμενων δεδομένων που έχουν βασισθεί σε FileMaker στους υπό ανάπτυξη Τοπικούς Στα [περισσότερα]
Δίγλωσσος οδηγός για το πρότυπο ISO 21127
01/03/2007 - 30/11/2008
Bilingual multimedia tutorial for ISO 21127
Το διεθνές πρότυπο ISO 21127 είναι μια θεμελιώδης οντολογία η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση και ολοκλήρωση πληροφοριών, που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και η οποία βασίζεται σε μια κοινή εννοιολογική θεώρηση. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα ενιαίο και επεκτάσιμο σημασ [περισσότερα]
Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής Κρήτη-Κύπρου
21/02/2008 - 30/09/2008
Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου
Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου – Παρουσίαση στην έπαυλη Dei Mezzo στην Ετιά, Δήμου Λεύκης» που είχε αναλάβει ο Δήμος Λεύκης το ΙΤΕ-ΙΠ ασχολήθηκε με α) τη συλ [περισσότερα]
EO User Service Next Generation
01/12/2007 - 31/07/2008
EO User Service Next Generation
ESA Earth Observation Multi-Mission User Services provide ESA customers with services to access to ESA and ESA-hosted Third party Mission Data. These are currently provided by Web information pages, Helpdesk, Catalogue, On-demand Ordering. Main driver of the operational concept was to efficiently serve the scientific user community. The proposed activity shall redefine the ESA multi-mission ground segment User Service Data Access infrastructure and infer any required changes upstream to the over [περισσότερα]
05ΑΚΜΩΝ96
01/06/2006 - 30/06/2008
05AKMΩΝ96 - Παροχή Υπηρεσιών στην Περιοχή των Σημασιολογικών Πληροφοριακών Συστημάτων
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή νέας τεχνογνωσίας, η προώθηση της εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς και η ανάπτυξη της εργαστηριακής υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για την μοντελοποίηση και την διαχείριση δεδομένων κα [περισσότερα]
Web e-Commerce Applications Using Defeasible Reasoning
01/12/2006 - 31/03/2008
Web e-Commerce Applications Using Defeasible Reasoning
E-commerce is booming with increasing accessibility of the internet in almost every corner of the world. E-commerce applications are very important for the global economy, since they will reduce the cost of conducting business and broaden the business target group. In a new generation of e-commerce, agent-based e-commerce applications are becoming an attractive paradigm. Software agents have demonstrated their tremendous potential in conducting various tasks in e-commerce such as comparison-shop [περισσότερα]
REWERSE
01/03/2004 - 29/02/2008
REWERSE - Συλλογιστική στο Διαδίκτυο με Κανόνες και Σημασιολογία
Στόχος του REWERSE είναι να καθιερωθεί η Ευρώπη ως ηγετική δύναμη όσον αφορά στις γλώσσες συλλογισμού για το διαδίκτυο μέσω: της δικτύωσης και δόμησης της επιστημονικής κοινότητας που έχει ανάγκη αυτόν τον τομέα της παροχής απτών τεχνολογικών βάσεων, που δεν υπάρχουν [περισσότερα]
DELOS
01/01/2004 - 31/12/2007
DELOS Network of Excellence on Digital Libraries
Η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών (DL) κατέστη εφικτή μέσω της ενοποίησης και της χρήσης διάφορων τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, της διαθεσιμότητας ψηφιακού αποθέματος σε παγκόσμια κλίμακα και μιας ισχυρής απαίτησης για συνεχή χρήση μέσω διαδικτύου. Οι ψηφιακ [περισσότερα]
Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας - Τεκμηρίωση και προώθηση της Κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας
14/10/2005 - 31/12/2006
Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας - Τεκμηρίωση και προώθηση της Κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας
The Museum of Cretan Ethnology, with funding from Greece and the European Community, has undertaken the promotion of traditional Cretan society on the Internet within the framework of the national “Information Society” programme. The intrinsic interest of Cretan society is obvious, given that it has preserved its typical cultural characteristics and ancient ancestral memories unchanged down the ages, in spite of 700 years of uninterrupted occupation by the Venetians and the Turks. The Museum [περισσότερα]
Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
14/10/2005 - 31/12/2006
Ψηφιακή Πινακοθήκη–Ολοκληρωμένη ψηφιακή επικοινωνία της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
Το ΙΤΕ-ΙΠ είχε αναλάβει να παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα που αφορούν το έργο Ψηφιακή Πινακοθήκη – Ολοκληρωμένη ψηφιακή επικοινωνία της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου [περισσότερα]
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
01/11/2005 - 31/12/2006
Σύστημα τεκμηρίωσης και προβολής του αρχειακού υλικού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Το ΙΤΕ-ΙΠ είχε αναλάβει την ανάπτυξη ενός συστήματος τεκμηρίωσης και διαχείρισης ιστορικών εγγράφων και ενός συστήματος παραγωγής παρουσιάσεων αρχειακού υλικού [περισσότερα]
CRINNO
01/01/2004 - 31/12/2006
Χάρτης Κινδύνων για τις Τοιχογραφίες των Βυζαντινών Μνημείων της Κρήτης
"Σκοπός του έργου είναι: Συστηματική καταγραφή των τοιχογραφημένων ναών δύο επιλεγμένων περιοχών της Κρήτης (επαρχία Αποκορώνου, επαρχία Μεραμπέλου και Λασιθίου) - τεκμηρίωση ως προς την τυπολογία, ερμηνεία, κατάσταση διατήρησης, συσχέτιση με το μνημειακό κέλυφος κα [περισσότερα]
ANNA KOMNENE
08/12/2005 - 31/10/2006
ΑΝΝΑ ΚΟΜΝEΝE - Creation and promotion of multilingual electronic editions and of an information portal on Monuments of Byzantine Era
The work in this project include the development of a cultural multilingual system for management and documentation of scientific data for the monuments of Byzantine World. the development of a thesaurus for listed buildings restoration and the use and adaptation of SIS-TMS the development of a portal for the dynamic data exploitation in 5 languages (greek, english, french, italian and arabic) [περισσότερα]
PROGNOCHIP
01/10/2003 - 30/09/2006
PROGNOCHIP - Ανάπτυξη της Τεχνολογίας Μικροσυστοιχιών DNA στην Ελλάδα: Αναγνώριση και Αξιολόγηση Μοριακών Δεικτών για την Κατηγοριοποίηση και Πρόγνωση του Καρκίνου του Μαστού
Το πρόγραμμα με την επωνυμία PROGNOCHIP αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης και της αξιολόγησης μοριακών δεικτών για την κατηγοριοποίηση και πρόγνωση του καρκίνου του μαστού. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα PROGNOCIP [περισσότερα]
Beyond The Horizon
01/01/2005 - 30/06/2006
Beyond The Horizon
"The main aims of B-T-H are the following: identify advanced strategic areas and grand science and technology challenges related to information and communication technologies (ICT) discuss the scientific, commercial and social importance of these challenges draw basic research directions in ICT and related disciplines for addressing the above challenges design roadmaps for making advances in these areas with a timeframe of fifteen years identify new frontiers for ICT basi [περισσότερα]
Ψηφιοποίηση συλλογών Πινακοθήκης Αβέρωφ
01/06/2005 - 30/04/2006
Υλοποίηση έργου τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης συλλογών της Πινακοθήκης Αβέρωφ
Το ΙΤΕ-ΙΠ είχε αναλάβει να παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης συλλογών της Πινακοθήκης Αβέρωφ [περισσότερα]
ΔΙΑΒΑΤΙΣ
07/07/2003 - 06/12/2005
ΔΙΑΒΑΤΙΣ - Διαδραστικό Σύστημα για τη Βελτίωση στην Ανάδειξη Τουριστικών & Ιστορικών Στοιχείων
Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προώθησης της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος της νησιωτικής Ελλάδας. Επιδίωξη του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος αποτελεί η κατ [περισσότερα]
Ubi Erat Lupa
01/04/2002 - 30/03/2005
Ubi Erat Lupa
Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη μιας βάσης γνώσεων η οποία ολοκληρώνει συμπληρωματικές αρχαιολογικές πηγές πληροφοριών. Οι πηγές περιγράφουν ευρήματα με επιγραφές και εικονογραφία της Ρωμαϊκής εποχής. Η ολοκλήρωση τέτοιου είδους συμπληρωματικής πληροφο [περισσότερα]
Πρότυπα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Υποστήριξης της Διασύνδεσης του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος και της Διαλειτουργικότητας Συστημάτων
14/02/2004 - 15/03/2005
Πρότυπα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Υποστήριξης της Διασύνδεσης του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος και της Διαλειτουργικότητας Συστημάτων
Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός προτύπου συστηματικού οδηγού για την ανάπτυξη ή/και την ορθή εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης από φορείς αρμόδιους για την διαχείριση, μελέτη και προβολή πολιτισμικού υλικού, καθώς επίσης για την επίτευξ [περισσότερα]
CRISATEL
01/09/2001 - 28/02/2005
CRISATEL Συστήματα Καινοτομίας Αποκατάστασης και Συντήρησης για Σύλληψη Εικόνας και Ψηφιακή Αρχειοθέτηση της Εκπαίδευσης Κατάρτισης και της δια βίου Mάθησης.
"Οι Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα και η ανάπτυξη εφαρμογών για ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα εξειδικευμένο στη ανάλυση και διατήρηση έργων τέχνης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:Βαθμολόγηση χρώματος, χαρτογράφηση νέων χρωστικών ουσιώνΤεχνολογία πολυφασ [περισσότερα]
OntoWeb
01/06/2001 - 31/05/2004
OntoWeb - Ανταλλαγή πληροφοριών Βάσει Οντολογιών για Διαχείριση Γνώσης και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Objectives  Currently computers are changing from single isolated devices to entry points in a worldwide network of information exchange and business transactions. Therefore, support in data, information, and knowledge exchange becomes the key issue in current computer technology. Especially the Worldwide Web (WWW) has drastically changed the availability of electronically available information. This first generation of th [περισσότερα]
CHIOS
01/06/2001 - 30/11/2003
CHIOS - Τυποποίηση οντολογιών στην υπηρεσία δικτύων πολιτισμικής κληρονομιάς
"Το CRM είναι η πρώτη τυπική οντολογία που σκοπεύει στην ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα της πληροφορίας που αφορά στην πολιτισμική κληρονομιά μεταξύ μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων. Αναπτύσσεται από την ομάδα εργασίας ICOM/CIDOC Documentation Standards, και βρίσκεται στη φάση αξιολό [περισσότερα]
QUESTION HOW
01/09/2001 - 31/08/2003
QUESTION HOW
"Project Question-How (Quality Engineering Solutions via Tools, Information and Outreach for the New Highly-Enriched Offerings from W3C" was a two-year (Sept. 2001 - Sept. 2003) Accompanying Measure aimed at showcasing the technical developments and deployment of W3C technologies at work, as well, as the extension of the European Outreach of the W3C offices. The outcomes of the project comprise a series of state-of-the-art demonstrators of stable and emerging W3C technologies, the creation [περισσότερα]
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
01/02/2001 - 01/08/2003
ΚΥΚΛΑΔΕΣ: Ανοιχτό περιβάλλον εικονικών συλλογών ηλεκτρονικών αρχείων με υποστήριξη συλλογικών διεργασιών
Το έργο ΚΥΚΛΑΔΕΣ είναι μέρος συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α. που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού συνεργασιακού περιβάλλοντος διαχείρησης συλλογών ηλεκτρονικών αρχείων προκειμένου να υποστηριχθούν επιστημονικές δικτυακές κοινότητες. Από τ [περισσότερα]
MESMUSES
01/02/2001 - 31/07/2003
MESMUSES : μια γνωσιολογική μεταφορά για επιστημονικά μουσεία
MESMUSES: Metaphor for Science Museums: (IST-2000-26074) Το έργο MESMUSES αποσκοπεί στον σχεδιασμό και στον πειραματισμό κατάλληλων "μεταφορών" που επιτρέπουν την οργάνωση, δόμηση και παρουσίαση επιστημονικής και τεχνικής γνώσης που διατίθεται στο κοινό απο τεχνολογικά μουσεία. Πιό συγκεκρι [περισσότερα]
SCHOLNET
01/11/2000 - 01/05/2003
SCHOLNET - Περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμής ψηφιακών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη δικτύων επιστημονικών κοινοτήτων
Το έργο Scholnet στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εξελιγμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη ακαδημαϊκών ομάδων (κοινοτήτων) μέσω του διαδικτύου. Εκτός από τις παραδοσιακές, μέχρι τώρα, υπηρεσίες θα υποστηρίζονται δεδομένα που δεν αποτελούνται μόνο από [περισσότερα]
SeLeNe
01/11/2002 - 31/01/2004
SeLeNe - Self e-Learning Networks
"The goal of the project is to identify technologies for syndication and personalisation of educational resources, including: manipulation of atomic and complex Learning Objects (LO) trails management for moderated e-learning (semi-)automatic generation of LO metadata semantic reconciliation of e-learning description schemas conceptual querying/browsing for e-learning Portals declarative view specification languages for instructors, learners notification serv [περισσότερα]
CRISTAL
01/06/1999 - 31/12/2001
CRISTAL Οργανισμοί συντήρησης & αποκατάστασης έργων τέχνης για την προώθηση της επιστημονικής ορολογίας σε εκπαιδευτικά δίκτυα για την τέχνη
Κύριος στόχος του έργου CRISTAL είναι -συνεχίζοντας την προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του NARCISSE- να δημιουργήσει ένα νέο θησαυρό για τη πρόσβαση σε αλληλεπιδραστικά ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία παρουσιάζουν καινοτόμες παρεμβάσεις πάνω σε έργα τέχνης, π [περισσότερα]
Προηγμένα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
01/05/1999 - 31/10/2001
Προηγμένα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων- Ολοκληρωμένο Υπολογιστικό Περιβάλλον Κατάρτισης και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων
Η κατάρτιση και η παρακολούθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων έχει αναδειχθεί σε μείζον ζητούμενο, μέσα στο ενιαίο χρηματοδοτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, ικανών να υποστηρίξουν [περισσότερα]
Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής
01/01/1998 - 30/06/2001
Πληροφοριακή Λεωφόρος Διασύνδεσης Οργανισμών Κρήτης, Κύπρου και Χωρών Νοτιοανατολικής Μεσογείου : Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής
"Οι γενικοί στόχοι του έργου "Πληροφοριακη Λεωφόρος Διασύνδεσης Οργανισμών Κρήτης, Κύπρου και Χωρών Νοτιοανατολικης Μεσογείου" ήταν οι εξής : Δημιουργία "πληροφοριακής λεωφόρου" διασύνδεσης των υπηρεσιών του νησιού και ανάπτυξη πιλοτικών δικτύων στην αιχμή της τεχνολ [περισσότερα]
Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής
01/12/1999 - 31/05/2001
Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής
Σκοπός του Ανθρωπίνου Δικτύου Πολιτισμικής Πληροφορικής είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων, πολιτιστικών φορέων και εταιριών, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο πεδίο της πολιτισμικήςπληροφορικής. Η λε [περισσότερα]
ΣΗΜΑΣΙΑ
01/01/2000 - 30/04/2001
"ΣΗΜΑΣΙΑ Πολυγλωσσικό Σημασιολογικό Λεξικό για Ανάκτηση Κειμένων & Μηχανική Μετάφραση
Το έργο ΣΗΜΑΣΙΑ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πολυγλωσσικού σημασιολογικού λεξικού το οποίο θα συσχετίζει σημασιολογική με συντακτική πληροφορία. Το λεξικό αυτό θα επιτρέπει την ανάκτηση πολυγλωσσικών κειμένων σχετικών με το συνολικό νόημα φράσεων, και όχι μόνο απλών ή [περισσότερα]
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
01/06/1999 - 31/03/2001
"Ηλεκτρονικό Εμπόριο Σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου"
"Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας τουρισμού, και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συγκαταλλέγονται σε αυτήν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού δικτύου, μέσα στο οποίο διευθετείται η παροχή των τουρι [περισσότερα]
C-Web
01/01/2000 - 31/12/2000
C-Web: σχεδιασμός πλατφόρμας υποστήριξης κοινοτήτων ενδιαφερόντων πάνω από το Διαδίκτυο
C-Web: A Generic Platform Supporting Community-Webs: Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας υποστήριξης κοινοτήτων ενδιαφερόντων στο Διαδίκτυο. Ο πυρήνας του έργου που έχει αναλάβει το ΙΤΕ, αφορούσε την ανάπτυξη μιας κατανεμημένης βάσης μετα-δεδομένων για πληροφοριακού [περισσότερα]
Προσωπογραφία
01/01/1999 - 31/12/2000
Προσωπογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί μια πιλοτικού τύπου ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα επεκτείνεται διαρκώς, και θα αποτελέσει ένα ευρετήριο πληροφοριών για πρόσωπα (διανοούμενους, λογοτέχνες, πολιτικούς, καλλιτέχνες, στρατιωτικο [περισσότερα]
RENOIR
01/06/1996 - 31/05/2000
"RENOIR Requirements Engineering Network Of International cooperating Research groups"
Οι στόχοι Requirements Engineering Network of International Cooperating Research Groups ή RENOIR για συντομία είναι οι ακόλουθοι: 1). Να παρέχεται ένα πλαίσιο για τη συντονισμένη από κοινού έρευνα για το σχεδιασμό προδιαγραφών για τη βιομηχανία 2). να υποστηρίξει τη διάχυση της έρευνας για το σχεδιασμό προδιαγρα [περισσότερα]
ΑΡΧΟΝ
01/01/1997 - 31/12/1999
"ΑΡΧΟΝ Πολυμεσικό σύστημα για την αρχειοθέτηση, τον σχολιασμό και την ανάκτηση ιστορικών εγγράφων"
"Το έργο ΑΡΧΟΝ είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πολυμέσου υπολογιστικού συστήματος για την αρχειοθέτηση, τη ψηφιοποίηση, το σχολιασμό και την ανάκτηση των ιστορικών εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο ιστορικό και λογοτεχνικό αρχείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του [περισσότερα]
TERM-IT
01/03/1998 - 31/03/1999
TERM-IT: Πολυγλωσσική υποστήριξη σε εφαρμογές πολυμέσων
"Το έργο "Term-IT" είναι μια μελέτη σκοπιμότητας προορισμένη να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για τη βελτίωση της παραγωγής, διάδοσης και εκμετάλλευσης πολυγλωσσικών ορολογικών θησαυρών. Το έργο θα υποστηρίξει τον συνδυασμό καθιερωμένων γλωσσολογικών τεχνι [περισσότερα]
AQUARELLE
01/01/1996 - 31/12/1998
AQUARELLE Κοινωνία πολιτισμικής πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και πολυμέσων
Το έργο Aquarelle είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός κατανεμημένου πολυμεσικού πληροφοριακού συστήματος για την ομοιόμορφη πρόσβαση σε βάσεις πολιτισμικών πληροφοριών. Η υφιστάμενη σε ψηφιακή μορφή πολιτισμική πληροφορία (αρχεία, έγγραφα, εικόνες, γρα [περισσότερα]
ΜΑΪΣΤΩΡ
01/09/1996 - 30/09/1998
"ΜΑΪΣΤΩΡ Αναλυτική επεξεργασία μορφολογικών και δομικών στοιχείων των μνημείων και των διατηρητέων κτηρίων της Κρήτης"
Κύριος στόχος του έργου ΜΑΪΣΤΩΡ ήταν η ανάπτυξη ενός μικτού συστήματος διαχειριστικής εξειδικευμένης κτηριολογικής και σχεδιαστικής τεκμηρίωσης, με έμφαση στην συστηματική καταγραφή των βασικών και ειδικών χαρακτηριστικών των μνημείων και των διατη [περισσότερα]
Τουρκικό Αρχείο Χανίων
15/06/1995 - 15/09/1998
Ταξινόμηση, Καταγραφή και Μικροφωτογράφιση του Τουρκικού Αρχείου Χανίων
"Στόχος του έργου Τουρκικό Αρχείο Χανίων ήταν η ανάπτυξη ενός πολυμέσου ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος αρχειοθέτησης, σχολιασμού και ανάκτησης βιβλίων και εγγράφων, που αποτελούν συστατικό μέρος του Τουρκικού Αρχείου Χανίων. Τόσο η ποσοτική παράμετρος όσο και η [περισσότερα]
ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ
01/01/1995 - 31/05/1998
ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ - Ηλεκτρονική Επεξεργασία και Τεκμηρίωση Ιερών Εικόνων και Τοιχογραφιών
Σκοπός του έργου Ανθίβολον είναι: η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού με το οποίο θα ήταν δυνατή η μελέτη των θεμάτων της χριστιανικής εικονογραφίας με αφετηρία τα μνημεία της Ι.Μ. Σινά. Συγκεκριμένα, γίνεται τυπολογική κατάταξη των εικονογραφικώ [περισσότερα]
ΠΟΛΕΜΩΝ
01/01/1995 - 31/12/1997
ΠΟΛΕΜΩΝ Συντονισμένες υπηρεσίες πληροφορικής για την τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Το έργο ΠΟΛΕΜΩΝ αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για το Εθνικό Αρχείο Μνημείων και ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μουσείου, για εφαρμογή σε εθνική κλίμακα. Το Πολέμων που διήρκεσε από τα τέλη του 1994 ως και το [περισσότερα]
Πλατφόρμα CIMI Z39.50
01/06/1997 - 31/12/1997
Πλατφόρμα CIMI Z39.50 - Δηλωτική περιγραφή wrappers Z39.50
"Βασικός στόχος του έργου "CIMI Z39.50 Testbed" ήταν να παρουσιάσει πως το πρότυπο Ζ39.50 μπορεί να υποστηρίξει την επερώτηση και ανάκτηση ειδικών τύπων μουσειακής πληροφορίας (π.χ. αντικείμενα διαχείρισης συλλογών, εικόνων με συσχετιζόμενο προς αυτές κείμενο, βιβλιογραφικών αναφορώ [περισσότερα]
HYPERTOUR
01/11/1995 - 31/10/1997
HYPERTOUR - Μια πλατφόρμα πολυμέσων που συνδυάζει ένα οργανωτικό πλαίσιο και μια μεθοδολογία για την εκμετάλλευση και προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη του 2000
"Στο έργο HYPERTOUR αναπτύχθηκε μια επιχειρηματικώς ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης πληροφοριακών εκδόσεων πολυμέσων τουριστικού περιεχομένου. Το έργο ανέδειξε, μέσα από μια επιχειρηματικώς ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ευρύ φάσμα α [περισσότερα]
MAPECH
15/10/1994 - 15/10/1995
"Εφαρμογές Πολυμέσων για τη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ηπείρου"
Το έργο "Εφαρμογές Πολυμέσων για τη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ηπείρου" στόχο είχε την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει τη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση πολύμορφων δεδομένων -όπως φωτογραφίες, αρχεία φίλμ και αρχεία ήχου, σχέδια [περισσότερα]
NATURE
15/08/1992 - 14/08/1995
NATURE - Πρωτότυπες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη προδιαγραφών λογισμικού
"Στο έργο "NATURE" εξετάστηκαν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της σύνταξης και αναχρησιμοποίησης προδιαγραφών λογισμικού και διερευνήθηκε η δυνατότητα συνθετικής αξιοποίησης αυτών. Ειδικώτερα μας απασχόλησε η έννοια της ομοιότητας δομών σε γενικό σύστημα ενν [περισσότερα]
ITHACA-IT
09/01/1989 - 08/01/1993
ITHACA-IT - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής - Εκμετάλλευση καινοτομιών
"Στόχος του "ITHACA" ήταν η δημιουργία ενός πλήρους περιβάλλοντος για την ανάπτυξη οντοκεντρικών εφαρμογών. Γίνεται χρήση οντοκεντρικών τεχνικών σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης μιας εφαρμογής στο εν λόγω περιβάλλον. Η δουλειά του ΙΤΕ αφορούσε στη μελέτη του τρόπου με τον οποία τα [περισσότερα]
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
01/02/1994 - 31/12/1994
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Κέντρου Ενημέρωσης Συστημάτων Οργάνωσης Παραγωγής
"Σκοπός του έργου "Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Κέντρου Ενημέρωσης Συστημάτων Οργάνωσης Παραγωγής" ήταν η δημιουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος και η ανάπτυξη λογισμικού για τη διασύνδεση των τοπικών γραφείων της ΕΕΔΕ στην Αθήνα, καθώς και του τομέα Βιομηχανικής Οργάνωση [περισσότερα]
DEDICATED
01/01/1992 - 31/12/1994
DEDICATED - Development of a new Dimension in Europe Computer Aided Teaching
EP 6532 HIFI
15/06/1992 - 14/06/1994
EP 6532 HIFI - Hypertext Interface for Information-Multimedia and Relational Databases
ΔΕΛΤΟΣ
01/01/1992 - 31/12/1994
ΔΕΛΤΟΣ Σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης για μνημειακά σύνολα και διατηρητέα κτίρια
Το έργο ΔΕΛΤΟΣ είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, διατήρηση και διαχείρηση ακινήτων μνημείων και διατηρητέων κτιρίων. Το ΔΕΛΤΟΣ είναι σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης που αφορά σε μνημειακά σύνολα και [περισσότερα]
ITHACA
01/01/1989 - 31/12/1993
ITHACA - Ολοκληρωμένο περιβάλλον και σύστημα ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής
"Σκοπός του έργου ITHACA ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης που βασιζόταν σε αντικειμενοστρεφείς τεχνικές. Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογής με το οποίο κυρίως ασχολήθηκε το ΕΠΣ, αποτελούνταν από ένα σετ εργαλείων που βοηθούσε τον προγραμματιστή στο [περισσότερα]
Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών
01/01/1992 - 31/12/1993
Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών
"Στο έργο "Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών" αναπτύχθηκε ένα οντοκεντρικό οντολογικό μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει κατ' εξοχήν θέματα παράστασης, αφηρημένων σημασιολογικών σχέσεων, ιστορικού πλαισίου, χώρου, χρόνου, ελλιπούς και α [περισσότερα]
Κατανεμημένo Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων
12/01/1992 - 11/07/1993
Κατανεμημένo Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων
" Στα πλαίσια του έργου "Distributed Enterprise Resource Planning - DERP" κατασκευάστηκε ένα πρωτογενές σύστημα (Generic System) για την υποστήριξη των αποφάσεων (Decision Support) σε διαδικασίες Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (Production Planning, Schedulling, and Control), Ελεγχο Ποιότητας (Quality Control) και Κόστους (Cost Control) σ [περισσότερα]
Computer Aided Production Management Group
01/01/1992 - 01/07/1993
Σύστημα Οργάνωσεως Παραγωγής με πληροφοριακή υποστήριξη
" Οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν στην διάρκεια του έργου "CAPMG" αφορούσαν τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για Συστήματα Οργάνωσεως Παραγωγής (ΚΕΣΟΠ). Το Ινστιτούτο Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου αυτού σχεδίασε και ανάπτυξε αλγορίθμους χρονικού προγραμματισ [περισσότερα]
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
01/01/1987 - 31/12/1992
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
Το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ομάδας Υποστήριξης Αποφάσεων ήταν η ανάπτυξη ενός πιλοτικού modular συστήματος για πλάνο παραγωγής και control. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ήτανΑνεκτικότητα σε λάθη, ακρίβεια, "επικαιρότητα" των δεδομένων εισαγωγήςModular δομή και την πιθ [περισσότερα]
BRA-SPEC
01/05/1989 - 31/03/1992
BRA-SPEC : Formal Methods and Tools for the Development of Distributed and Real-Time Systems
KIWIS
01/01/1989 - 30/06/1992
KIWIS - Advanced Knowledge-Based Environments for Large Databases
DAIDA
28/02/1986 - 28/02/1990
DAIDA - Development of Advanced Interactive Data-intensive Applications
Σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση γλωσσών, μεθόδων και βοηθητικών συστημάτων που υποστήριζαν την κατασκευή λογισμικού σε ορισμένες εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα. [περισσότερα]
MULTOS
01/02/1985 - 01/02/1990
MULTOS - Multimedia Office Server
Σκοπός αυτού του έργου ήταν η δημιουργία ενός συστήματος αρχειοθέτησης γραφείου. Το σύστημα είχε κατανεμημένη αρχιτεκτονική που αποτελούνταν από σταθμούς server και client συνδεδεμένους σε ένα τοπικό δίκτυο. Ο server, διαχειριζόταν μαγνητικούς και οπτικούς δίσκους και διεξήγαγ [περισσότερα]
IWS
01/03/1985 - 01/03/1989
IWS - Intelligent Workstation
"Σκοπός του IWS (Intelligent Workstation) ήταν η δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Διεπαφής Χρήσης, ενός προγράμματος δηλαδή, το οποίο δεχόταν σαν input τις προδιαγραφές για ένα πρόγραμμα διεπαφής χρήσης, και στη συνέχεια αυτόματα παρήγαγε το πρόγραμμα αυτό. Το “Achilles” όπως ονομάστηκ [περισσότερα]
LOKI
01/08/1984 - 01/08/1989
LOKI - A Logic Oriented Approach to Knowledge and Databases Supporting Natural User Interaction
"Σκοπός του έργου LOKI ήταν η δημιουργία ενός συστήματος που θα επέτρεπε το διάλογο σε φυσική γλώσσα μεταξύ των χρηστών, και των βάσεων γνώσεων και δεδομένων. Αναπτύξαμε ένα φορμαλισμό για την παρουσίαση γνώσης με ανθρωποκεντρικό τρόπο και τη γλώσσα ‘CML’ (Conceptual Modelling Language), η [περισσότερα]
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα