Επικοινωνία

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων / Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής

Επικεφαλής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων: Καθ. Δημήτρης Πλεξουσάκης

Επικεφαλής Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής: Δρ. Μάρτιν Ντερ

Tel:+30-2810-391632
Fax: +30-2810-391638
E-mail: isl@ics.forth.gr

Διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων / Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα