Σεμινάρια

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης για την εκμάθηση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD.


Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής" το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων διοργάνωσε τα παρακάτω σεμινάρια που αναφερόταν σε πρόσωπα ή φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Δικτύου:

Για τα σεμινάρια αυτά υπάρχει η δυνατότητα επαναδιοργάνωσης σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα